Хиландар

Пронашавши највећу инспирацију и духовно испуњење управо на Светој Гори, цјелокупни рад проте Воје добија један заједнички именилац и једну кохерентну
свеприсутну ноту, не само у свом стилском приступу, него и у тематском. Исходећи из епицентра српске духовности, сав његов рад се прелама кроз призму личности Светог Симеона и мана- стира Хиландара који сву креативну силу ових радова преводе кроз истовремено значењем једноставни, а појавношћу бескрајно богати језик овог стваралаштва, изражен кроз мноштво техника, материјала, облика, величина, те намјена и употреба.
Будући да током свог животног вијека умјетност није била протино примарно занимање, узевши у обзир да је цијели радни вијек провео као стоматолог, радови који су настајали од 1970тих година, па све до данас, настајали су у сваком тренутку који је могао бити искориштен и за то намијењен, свједочећи о изузет- ној енергији, вољи и истрајности која можда најбоље одсликава карактер мисије коју ово стваралаштво заправо представља.

Ту се, дакле, умјетност не посматра као нешто само себи довољно или намијењено специфичној публици или животу у галеријама или у неким другим врстама колекција, него као живи артефакт, предмет са намјеном, била она богослужбена или не, али у сва- ком случају у служби ширења и артикулисања духовне поруке која се непрекидно емитује са Свете Горе и других сличних мјеста.
Ако се у таквом контексту посматра ова колекција, може се рећи и непрекидни низ радова, онда је јасно колику важност имају сви радови у смислу континуиране молитве изражене кроз умјетност у племенитим материјалима. Сваки рад, невезано за то коликог је формата, од најскромнијег крстића па све до капиталних дјела као што су кивоти, представља континуитет споменуте мисије.
Овдје су приказана нека одабрана дјела протиног опуса која се својом тематиком тичу специфично манастира Хиландара и Светог Симеона, како би употпунили слику те посебно издифе- ренциране струје у оквиру цјелокупног животног дјела.

Изложбе

Бањалука
Требиње
Београд
Нови Сад

Контакт

info@bogicovek.com

Пријава