Мисија

Цјелокупни опус проте Билбије који се у овом тренутку састоји од процеса који траје деценијама, чак дуже од половине вијека, је својим настанком и развојем постао
мисија у сваком смислу. Започето као лична мисија, овај обимни рад је прерастао у један друштвено важан мисионарски подух- ват који као своје интегралне елементе има културу, традицију и духовност, окренуте прије свега српском народу као коријену идентитета аутора и крајњем саговорнику у дијалогу који умјет- ник са публиком води.
Дјела настала након 1990тих година започињу период који свој највећи замах добија након рукоположења 2000. године и потпу- ним управљањем фокуса на народ, у капацитету свештеника и духовника са једне стране, а умјентика и духовника у фигуратив- ном смислу са друге стране.
Обраћајући се на толико медијума и тако хетерогеним саджајем свог рада, аутор је уложио цијели свој живот у један континуи- рани процес, континуирану мисију, која траје и до данашњег дана, када је прота у својој деветој деценији живота, стварајући и даље једнаким темпом, производећи дјела која сва укупно, у колек- цији која може да се назове изложбом животног дјела, добијају платформу која им омогућује одјек у свом пуном замаху и на наје- фективнији начин.

Изложбе

Бањалука
Требиње
Београд
Нови Сад

Контакт

info@bogicovek.com

Пријава