Почеци стваралаштва

Шездесете године двадесетог вијека у Југославији су биле период у којем се стваралаштво самоуких умјетника на извије- стан начун налазило у повољном положају, поготово са мноштвом групација које су настајале у том времену, али и мноштвом инди- видуалаца, који су своје утицаје и стремљења проналазили на идиосинкратичне начине. Иако на самом рубу уз Гвоздену завјесу и у окружењу социјализма, умјетничка сфера је на одређени начин била слободна и у том смислу плодна за настајање нових израза. Умјетници који су се налазили ван академских оквира и који су до свог аутентичног језика долазили неутабаним и себи својственим путем, у средини као што је био Београд тог доба, имали су хори- зонте отворене ка готово свим својим интересовањима.

Богородица са Христом. Темпера на дасци, сребрни оков

Војислав Билбија, тада још студент, па након тога свршени љекар стоматологије, великим дијелом свог живота под ути- цајем Истока кроз борилачке вјештине и контакт са оријенталном духовношћу кроз Зен-будизам, проналази тада у свом примар- ном националном културном и духовном идентитету, кроз Православље, прозор у свеобухватну духовност која ће обиље- жити цијели његов живот, те се и кроз свој креативни рад, који је своје почетке нашао у сликању и окивању икона, усредсредио управо на ту врсту умјетности – сакралну. Православље се, сачу- вавши се у српском народу, али и досељеном руском, на мала врата враћало у друштвено прихватљиву категорију унутар социјали- стичког режима, тако да је овом аутору оно управо кроз умјетност отворило још шира врата.
Користећи се својим стеченим вјештинама у обликовању и руковању материјалом путем прецизних савремених инструме- ната са једне стране, а истраживањем и учењем о традиционалним техникама духовне умјетности, чији је историјски континуитет пружао готово бескрајну базу знања, са друге стране, Билбија је кроз своје прве радове започео формирање стила који је у својој суштини еклектичан, који свој визуелни израз црпи једнако из националног, то јест фолклорног, као и из духовног и црквено традиционалног. На тај начин његов стил, већ сада препознатљив по свом „рукотвореном“ карактеру, са доста органских непра- вилности и мотива који су традиционални у најширем смислу, поприма аспекте свевременог, у смислу да се кроз тако личну и карактеристичну интерпретацију традиције истовремено тешко може датирати у неки конкретан историјски период. Проналазећи кроз свој лични рукопис ту надвременску категорију умјетничког израза, аутор постиже можда највећу вриједност својих дјела, уз срећну околност, али и одлучно лично опредјељење постојања и рада ван оквира академије и других умјетности главних токова.