ДУХОВНИ СМИСАО ДЈЕЛА ОЦА БИЛБИЈЕ

 

Моћно дјело оца Билбије, снажно укоријењено у Библији и у култури српског народа изражава свој дубок смисао људске заједнице, али и огромно
саосјећање за човечанство које пати. Оно посједује димензију јед- ног Достојевског, зато што залази у унутрашњост људске душе, као и изоштрену перцепцију за блискост добра и зла, њиховом непре- станом међусобном борбом и избором који човјек упорно тражи између једног и другог. Оно истовремено објелодањује чињениицу да силе добра имају снагу да победе силе зла, у његовом целокуп- ном опсегу и бруталној снази, зато што силе добра имају извор у Христу, побједнику над смрти, који је васкрсао како би за све постао извор вјечног живота. О овоме животу свједоче ликови Богородице и Бога са Свецима, али и ликови свих смјерних и добрих људи и жена, које отац Војислав тако често представља на различите начине који му омогућавају да изрази и обухвати мно- гобројне фасете свог талента. Дело оца Војислава често је дубоко драматично, али истовремено је оно стуб велике наде – откри- вајући патње људског постојања, како у индивидуалним, тако и у колективним димензијама, оно открива Христов исцјељујући пут спасења, када се Он спушта у пакао понижене људске душе како би је очистио, исправио, обновио и уздигао до Бога.

Др Жан Клод Ларше